Jay 4 da lộn đỏng đảnh đến đâu, Enito Suede Cleaner cũng chiều!

04-06-2018|429

Hãy cùng xem "tân binh" của nhà Entio - Enito Suede Cleaner xử lý thế nào với chất liệu vốn được coi là siêu "đỏng đảnh" - da lộn trên chiếc Jorrdan 4 nhé!